72 – Reproductieve en oestrogene effecten van 8-prenylnaringenine in hop

Abstract

Historische en anekdotische waarnemingen van de oestrogene activiteit van hop hebben geleid tot de identificatie van 8-prenylnaringenine (8PN) als een van de meest krachtige fyto-oestrogenen. Als oestrogeen heeft 8PN het vermogen tot interactie met de oestrogeensignaleringssystemen in het lichaam, waaronder het voortplantingssysteem. Wat de normale blootstelling betreft, zijn alleen de situaties waarin sprake is van grootschalige blootstelling aan “ruwe” hop (bv. hoparbeiders) waarschijnlijk van betekenis, waarbij verstoring van de menstruatiecycli het meest waarschijnlijk is. Er is geen bewijs, noch reden om te vermoeden, dat blootstelling aan 8PN via het meest gebruikte hopproduct, namelijk bier, van enig belang is voor de vruchtbaarheid van beide geslachten. Wat de mogelijke exploitatie van de oestrogene activiteit van 8PN betreft, lijken menopauzesymptomen een veelbelovend doelwit te zijn. Behandeling met een zwak “natuurlijk” oestrogeen lijkt voor veel vrouwen aanvaardbaar te zijn en onzekerheden over de werkzaamheid kunnen worden gemaskeerd door sterke placebo-effecten, althans voor symptomen als opvliegers. De relatieve zwakte van de oestrogene activiteit van 8PN in vergelijking met farmacologische oestrogeenpreparaten kan inderdaad een voordeel zijn, aangezien hierdoor ook het risico van hormoonafhankelijke kanker zou worden verminderd. Aangezien behandelingen voor menopauzesymptomen echter meestal continue of langdurige blootstellingsregimes aan verder gezonde vrouwen inhouden, moeten alle behandelingen zorgvuldig gecontroleerd worden op zowel veiligheid als werkzaamheid, niet in het minst omdat andere (niet-oestrogene) bio-activiteiten van 8PN en verwante van hop afgeleide verbindingen in overweging moeten worden genomen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.