72 – Reprodukční a estrogenní účinky 8-Prenylnaringeninu ve chmelu

Abstract

Historická a neoficiální pozorování estrogenní aktivity chmele vedla k identifikaci 8-prenylnaringeninu (8PN) jako jednoho z nejsilnějších fytoestrogenů. Jako estrogen má 8PN potenciál interagovat s estrogenními signálními systémy v těle, včetně reprodukčního systému. Z hlediska běžné expozice jsou pravděpodobně významné pouze situace, kdy dochází k rozsáhlé expozici „surovému“ chmelu (např. u chmelařů), přičemž nejpravděpodobnější jsou poruchy menstruačního cyklu. Neexistují žádné důkazy ani důvody k podezření, že by expozice 8PN prostřednictvím nejběžnějšího chmelového produktu, tj. piva, měla nějaký význam pro plodnost obou pohlaví. Pokud jde o potenciální využití estrogenní aktivity 8PN, zdá se, že menopauzální symptomy jsou slibným cílem. Zdá se, že léčba slabým „přírodním“ estrogenem je pro mnoho žen snadno přijatelná a nejistoty ohledně účinnosti mohou být maskovány silnými placebo účinky, přinejmenším u příznaků, jako jsou návaly horka. Relativně slabá estrogenní aktivita 8PN ve srovnání s farmakologickými estrogenními preparáty může být skutečně výhodou, protože by se tím také snížilo riziko vzniku hormonálně závislé rakoviny. Jelikož však léčba menopauzálních symptomů obvykle zahrnuje kontinuální nebo dlouhodobé režimy expozice jinak zdravých žen, je třeba všechny léčby pečlivě sledovat z hlediska bezpečnosti i účinnosti, a to i proto, že je třeba vzít v úvahu další (neestrogenní) bioaktivity 8PN a souvisejících sloučenin odvozených od chmele.

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.