Control of Lace Bugs on Ornamental Plants

Bulletin 1102

View PDF picture_as_pdf

Beverly Sparks
S. Kristine Braman
Shakunthala Nair

Úvod

Obr. 2. Jaké jsou výsledky výzkumu? Brouk krajkář Andromeda, Stephanitistakeayi, nymfy a dospělci. Foto: Shaku Nair, University of Georgia Obr. 2. Brouk Andromeda lace bug, Stephanitistakeayi, nymfy a dospělci. Foto:Shaku Nair, University of Georgia
Obr. 1. Brouk krajkář azalkový, Stephanitispyrioides, dospělci. Foto: Mgr: Shaku Nair,University of Georgia Obr. 1. Brouk Azalea lace bug, Stephanitispyrioides, dospělci. Foto: Mgr: Shaku Nair,University of Georgia
Obr. 4. Brouk krajkář travní, Leptodictyaplana, dospělci. Foto: Mgr: Kris Braman, Universityof Georgia Obr. 4. Brouk krajkář travní, Leptodictyaplana, dospělý jedinec. Foto: Mgr: Kris Braman, Universityof Georgia
Obr. 3. Hlohová krajka, Corythuchacydoniae, dospělý jedinec. Foto: Mgr: Jim Baker,North Carolina State University; bugwood.org Obr. 3. Hlohový brouk krajkář, Corythuchacydoniae, dospělý jedinec. Foto: Mgr: Jim Baker, North Carolina State University; bugwood.org

Šněrovky jsou významnými škůdci mnoha okrasných stromů a keřů. Napadají širokou škálu stálezelených i opadavých stromů a keřů a často zůstávají neodhaleni, dokud napadené rostliny nevykazují vážná poškození.

Dospělci i nymfy mají bodavě sací ústní části a při žíru ze spodní strany listů odstraňují mízu. Poškození listů stromů a keřů broukem krajkovým značně ubírá rostlinám na kráse, snižuje jejich schopnost produkovat potravu, snižuje vitalitu rostlin a způsobuje, že rostliny jsou náchylnější k poškození jiným hmyzem, chorobami nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami. Opakované silné napadení krajníky může být hlavní příčinou úhynu rostlin.

Nejvýznamnější druhy krajníků, které napadají okrasné stromy, keře a trávy, jsou rodu Stephanitis (krajník azalkový – obr. 1 a krajník andromedový – obr. 2). 2), Corythucha (krajkáč hlohový – obr. 3 a krajkáč javorový) a Leptodictya (krajkáč travní – obr. 4)

Popis

Dospělí krajkáči rodu Stephanitis a Corythucha mají zploštělý a obdélníkový tvar a délku 1/8 až 1/4 palce. Oblast za hlavou a kryty křídel tvoří rozšířený, krajce podobný pokryv těla hmyzu. Křídla většiny krajkovců mají světle jantarovou až průhlednou barvu. Křídla krajkáčů rodu Leptodictya jsou protáhlejší a podlouhlejší a mají zelenošedou až světle hnědou barvu.

Obr. 5. Křídla krajkáčů rodu Leptodictya jsou podlouhlejší a zelenošedá až světle hnědá. Poškození krajkovcem azalkovým na azalkách. foto: Václav Šťastný: Shaku Nair, University of Georgia Obr. 5. Poškození azalek broukem krajkáčem na azalkách.Foto: Shaku Nair, University of Georgia
Obr. 6. Poškození krajkovcem travním na okrasnýchtravách. Foto: Mgr: Kris Braman, University ofGeorgia Obr. 6. Poškození okrasných trav broukem krajkovcem travním. Foto: Mgr: Kris Braman, University ofGeorgia
Obr. 7. Skvrny od trávy a odlétlé slupky pomáhají identifikovat poškození způsobené broukem krajkáčem. Foto: Mgr: Shaku Nair,University of Georgia Obr. 7. Skvrny od třásní a odlitky kůží pomáhají identifikovat poškození způsobené broukem lesním. Foto: Mgr: Shaku Nair,University of Georgia


Nymfy brouka krajkáře mají plochý a oválný tvar s ostny vyčnívajícími z těla všemi směry. Nymfa brouka krajkáře prochází pěti růstovými stádii (instary), než se stane dospělcem. V každém stádiu se nymfa zbavuje kůže (pelichá) a tato stará kůže často zůstává přichycena na spodním povrchu napadených listů.

Vajíčka krajkovce azalkového mají tvar fotbalového míče a jsou průhledná až krémově zbarvená. Vajíčka krajkovce hlohového, podobně jako u mnoha druhů korythuch, mají soudkovitý tvar a tmavě hnědou barvu. Vajíčka druhu Leptodictya jsou podobná vajíčkům krajkovce azalkového. Vajíčka krajkáčů se nacházejí na spodní straně listů, obvykle podél listové žilky nebo do ní zasunutá. Dospělé samičky vylučují na vajíčka látku podobnou laku, která ztvrdne v ochranný povlak podobný strupu.

Biologie a zvyky

Biologie a zvyky krajkáčů se poněkud liší podle druhu. Druhy, které se vyskytují na zelených stromech, jako je krajkáč azalkový, Stephanitis pyrioides, přezimují jako vajíčka na spodní straně napadených listů. Vajíčka se líhnou koncem března a začátkem dubna v Georgii. Hmyz pak projde pěti instary nymfy, než se stane dospělcem. Vývoj hmyzu od vajíčka k dospělci trvá přibližně jeden měsíc a za rok existují nejméně čtyři generace.

Tkaničky rodu Corythucha (hlohová tkanička) a Leptodictya (travní tkanička) se od druhů rodu Stephanitis liší tím, že zimují jako dospělci na svých hostitelích nebo v jejich blízkosti v kůře, mulči, trsech trávy nebo na podobně chráněných místech. Vajíčka jarní generace jsou kladena vmalých skupinách na spodní povrch listů. Vývoj od vajíčka k dospělci může trvat čtyři až sedm týdnů v závislosti na druhu a klimatických podmínkách. Během vegetační sezóny se v Gruzii mohou vyskytnout tři až čtyři generace.

Škody

Škody způsobené broukem krajkáčem lze snadno odlišit od škod způsobených jiným hmyzem a roztoči. Ačkoli se krajkovci živí na spodní straně listů, poškození je nejvíce patrné na horním povrchu listů (obr. 5, 6). Při podrobném zkoumání poškozených listů je patrné velké množství přilehlých chlorotických listových buněk. Pozitivní identifikaci poškození krajkovými brouky pak lze potvrdit přítomností hnědých až černých kapiček exkrementů a starých „kůží“ nymf na spodní straně poškozených listů (obr. 7).

Poškození krajkovými brouky na stálezelených rostlinách je nejčastější a nejvážnější na azalkách, pyrakantách, rododendronech a andromedách. Zvláště důležité je zabránit poškození stálezelených dřevin na počátku sezóny, protože listy si zachovávají nevzhledná poranění od krajkovce a jsou nefunkční po dobu delší než jeden rok.

Krajkovec napadá také celou řadu listnatých stromů a keřů. Mezi rostliny vyskytující se v krajině Georgie, které jsou běžně napadány, patří hloh, dřín, kdoule, jilm americký, jabloň, platan, dub a třešeň. Nedávno bylo pozorováno významné poškození krajkovcem na okrasných trávách, které jsou běžné v krajině na jihu USA.

Kontrola

Cenné rostliny, které jsou náchylné k poškození krajkovcem, by měly být brzy na jaře kontrolovány na přítomnost přezimujících dospělců krajkovce, vajíček a čerstvě vylíhlých nymf. Během vegetačního období kontrolujte tyto rostliny každé dva týdny na výskyt rozvíjejících se brouků krajkáčů. V případě, že rostliny byly v minulosti napadeny krajkovci, měla by být použita kontrolní opatření během vývoje první generace krajkovců dříve, než způsobí nevzhledné škody.

Obr. 8. Vajíčko krajkovce azalkového parazitované vosičkou mramorovanou. Foto: Kris Braman,University of Georgia Obr. 8. Vajíčko krajkovce azalkového parazitované mymaridní vosičkou. Foto: Mgr: Kris Braman,University of Georgia

Před zahájením chemického programu ochrany hledejte na napadených rostlinách predátory krajkovců a důkazy o parazitovaných vajíčkách krajkovců. Pokud jsou v krajině přítomni predátoři a parazité, mohou často pomoci udržet populace krajkáčů na přijatelné úrovni. Mezi predátory brouků patří několik miridních rostlinných brouků. Miridní brouci jsou přibližně stejně velcí jako dospělí krajkovci, ale jsou užší a mají jasně červenou a černou barvu. Je známo, že na vajíčkách krajníků azalkových i andromedových parazituje drobná miaridová vosa. Když tato vosička dokončí svůj vývoj, opouští vajíčko kulatým otvorem, který prokousne na konci vajíčka krajkovce (obr. 8). Hledejte pod lupou stopy po výstupních otvorech parazita ve vajíčkách krajkovek, abyste potvrdili přítomnost vosiček v krajině.

Pokud je pozorováno pouze několik krajkovek a škody jsou malé nebo žádné, omyjte krajkovky z napadených rostlin silným proudem vody ze zahradní hadice.

K potlačení populace krajkáčů jsou účinné také opakované aplikace insekticidních mýdel (M-Pede®) nebo zahradnických olejů. při silném napadení je často nutná chemická ochrana. Ošetření napadených rostlin brzy na jaře během vývoje první generace krajkáčů může snížit počet aplikací insekticidů potřebných k potlačení silných populací. výběr insekticidů označených pro použití proti krajkáčům proveďte podle aktuálního vydání příručky Georgia Pest ManagementHandbook. Dodržujte všechny pokyny, zejména bezpečnostní opatření na štítku insekticidu. Ne všechny insekticidy jsou označeny pro použití na všechny hostitelské rostliny. Vyberte si přípravek, který je označen pro ochranu proti krajkám a pro aplikaci na hostitelské rostliny.

Obchodní a obchodní názvy jsou použity pouze pro informaci. The University of Georgia Cooperative Extension, The University of Georgia College of Agricultural & Environmental Sciences nezaručuje ani neručí za standardnost žádného z uvedených přípravků; použití obchodního názvu nebo značky rovněž neznamená schválení některého přípravku s vyloučením jiných, které mohou být rovněž vhodné.

Stav a historie revizí
Vydáno dne 01. ledna 2002
Vydáno/odstraněno dne 12. března 2009
Vydáno s menšími revizemi dne 13. února 2012
Vydáno s úplnou revizí dne 17. února 2015

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.