Psychologie

Požadavky na program

A. Postupy a požadavky pro přijetí

O termínech podání přihlášek se informujte na katedře.

Kromě univerzitních požadavků pro přijetí katedra psychologie vyžaduje:

  1. Předložení přihlášky k postgraduálnímu studiu na katedře psychologie (k dispozici v kanceláři pro postgraduální studium psychologie nebo na webových stránkách katedry psychologie) do výše uvedeného termínu.
  2. Přepisy.
  3. Doporučující dopisy.
  4. Všeobecné výsledky testu GRE. Subtest GRE Psychology je nepovinný a je vyžadován pouze pro studenty, kteří nejsou psychology.

Poznámka: M.A. program psychologie vyžaduje osobní přijímací pohovor.

Důrazně se doporučuje pečlivé prostudování Příručky absolventa katedry psychologie a univerzitního katalogu.

B. Přijímání klasifikovaných a podmíněně klasifikovaných studentů

Účast v některém z postgraduálních programů nabízených katedrou psychologie je omezena na klasifikované a podmíněně klasifikované postgraduální studenty. Podmíněně klasifikované přijetí, které katedra používá šetrně, je určeno studentům, kteří splnili všechny požadavky pro přijetí do postgraduálního programu s výjimkou absolvování kurzu nebo zkoušky. Katedra stanoví podmínky, které musí být splněny před udělením klasifikace. Obvykle musí být tyto podmínky splněny během prvního semestru postgraduální přípravy.

C. Pro přijetí do klasifikovaného absolventského stavu

  1. Pro přijetí do jakéhokoli absolventského programu katedry psychologie, s výjimkou případů uvedených v Příručce pro absolventy katedry psychologie, se zpravidla vyžaduje bakalářské vzdělání v oboru psychologie. Uchazeči, kteří nemají titul z psychologie, musí před přijetím do klasifikovaného stavu absolvovat určité bakalářské kurzy. Zájemci, kteří nemají diplom z psychologie, by si měli prostudovat Příručku pro absolventy a konzultovat tyto požadavky s koordinátorem příslušné varianty programu pro absolventy.
  2. Vyžaduje se průměr 3,0 s výjimkou schválení komisí pro absolventy té varianty programu, do které je zájemce přijat. Počet zapsaných studentů je omezen. Není možné přijmout všechny kvalifikované studenty, kteří se přihlásí.
  3. Požadováno je absolvování všeobecného testu Graduate Record Examination (GRE) s uspokojivým výsledkem, jak předepisuje postgraduální výbor varianty programu, v níž se má studovat. Pokročilý psychologický test GRE je nepovinný a vyžaduje se pouze pro studenty, kteří nejsou psychology.
  4. Požadují se osobní pohovor, předchozí zkušenosti s výzkumem a/nebo aplikovanou prací a uspokojivé doporučující dopisy. Více informací naleznete v Příručce pro absolventy katedry psychologie.
  5. Je třeba splnit také obecné univerzitní požadavky. Podrobnosti naleznete pečlivě v dalších částech tohoto katalogu. Tyto požadavky zahrnují složení zkoušky Upper Division Writing Proficiency Exam (UDWPE) s výsledkem 8 nebo vyšším.

Studenti přijatí jako klasifikovaní absolventi musí před zápisem do magisterského programu splnit všechny požadované prerekvizity.

D. Požadavky na program

1. Povinné předměty (21 jednotek)

PSY 485US/S Univariate Statistics and Lab (3/2)
PSY 620 Advanced Psychopathology (3)
PSY 624/L Advanced Psychological Assessment and Lab (3/1)
PSY 628 Fundamentals of Psychotherapy (3)
PSY 655BC/CC Fieldwork in Psychological Services (3)
PSY 692A Seminar in Research Methodology (3)

2. Předměty klinické terénní praxe (12 jednotek)

PSY 655BC/CC Terénní práce v psychologických službách (3,3,3,3)

Studenti ve variantě klinické terénní praxe si musí zapsat minimálně 12 jednotek PSY 655BC/CC, jak je uvedeno v posloupnosti předmětů. To vyžaduje účast na klinických praxích v terénu na kampusu.

3. Culminating Experience (3 jednotky)

PSY 697C Directed Comprehensive Studies (3)

Studenti ve variantě Clinical Fieldwork absolvují 3 jednotky PSY 697C. Komplexní zkoušku absolvují na konci druhého roku studia jako svou vrcholnou zkušenost. Zkoušku provádí komise absolventů oboru, na který se student specializuje. Další informace naleznete v příručce pro absolventy katedry psychologie nebo u poradce absolventa.

4. Hodnocení prvního ročníku

Na konci prvního ročníku bude provedeno hodnocení zahrnující všechny aspekty studentovy práce, aby se určilo, zda může postoupit do druhého ročníku programu.

E. Termíny a požadavky na hodnocení

Celková doba určená k dokončení programu je sedm let od data přijetí. Studenti, kteří mají v úmyslu program přerušit, by to měli písemně oznámit katedře a požádat o předchozí souhlas. Ti, kteří nesplní tyto požadavky, neudrží si průměr 3,0 nebo vyšší nebo získají v některém předmětu nižší známku než „C-„, mohou být z programu vyloučeni.

Celkový počet jednotek potřebných k získání titulu M.A.: 36

.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.