72 – Reproduktive og østrogene virkninger af 8-Prenylnaringenin i humle

Abstract

Historiske og anekdotiske observationer af den østrogene aktivitet af humle førte til identifikation af 8-prenylnaringenin (8PN) som et af de mest potente phyto-østrogener. Som østrogen har 8PN potentiale til at interagere med østrogen-signaleringssystemerne i kroppen, herunder det reproduktive system. I forbindelse med normal eksponering er det kun de situationer, hvor der sker en omfattende eksponering for “rå” humle (f.eks. humlearbejdere), der sandsynligvis vil have betydning, idet forstyrrelser af menstruationscyklussen er mest sandsynlige. Der er ingen beviser for, og der er heller ingen grund til at formode, at eksponering for 8PN via det mest almindelige humleprodukt, nemlig øl, har nogen betydning for fertiliteten hos nogen af kønnene. Med hensyn til den potentielle udnyttelse af 8PN’s østrogene aktivitet synes menopausale symptomer at være et lovende mål. Behandling med et svagt “naturligt” østrogen synes at være let acceptabelt for mange kvinder, og usikkerheden om virkningen kan være maskeret af stærke placeboeffekter, i det mindste for symptomer som hedeture. Faktisk kan den relativt svage østrogene aktivitet af 8PN sammenlignet med farmakologiske østrogenpræparater være en fordel, da dette også vil reducere risikoen for hormonafhængig kræft. Da behandlinger for menopausale symptomer imidlertid typisk har tendens til at involvere kontinuerlige eller langvarige eksponeringsregimer for ellers raske kvinder, skal alle behandlinger overvåges nøje med hensyn til både sikkerhed og effektivitet, ikke mindst fordi der skal tages hensyn til andre (ikke-østrogene) biovirkninger af 8PN og tilknyttede humledrevne forbindelser.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.