Kentucky Medical Power of Attorney Form

E-mail PDF

E-mail Power of Attorney Document

Den medicinske fuldmagtsformular fra Kentucky er et juridisk dokument, der vil tillade en Principal at tildele en Agent til at hjælpe med beslutningsprocessen i forbindelse med sundhedspleje, når hovedpersonen når et nært livsslutscenarie. Dette dokument gør det muligt for Principal, mens de stadig er ved sine fulde fem, at være højlydt om deres sundhedspleje beslutninger, så når de ikke længere er i stand til at træffe deres egne beslutninger, vil det være velkendt, hvad Agenten bør tillade og / eller afvise.

Agenten bør nærme sig disse beføjelser logisk og med den hensigt at ære de ønsker af Principal, ved at være opmærksom, mens Principal er i stand til at diskutere disse spørgsmål med Agenten, og gennemgå de dokumenter, som Principal har udarbejdet for at sikre, at Agenten er at give de medicinske ønsker af Principal. For at sikre, at dette sker, bør hovedpersonen give en kopi af dokumentet til andre familiemedlemmer samt til deres hospiceteam, uanset om det er på en institution eller i hjemmet.

Dette dokument kræver en notarius publicus og to vidner. Hovedpersonen kan til enhver tid tilbagekalde dette dokument ved at aflevere en meddelelse om tilbagekaldelse til agenten/agenterne.

Strin 1 – Parterne (hovedperson og agent(er)) – For at begynde downloader du dokumentet og læser det første afsnit:

  • Indtast,(i afsnittet “Udpeg”) i den første linje, navnet på hovedpersonen.
  • I den følgende linje vil hovedpersonen indtaste navnet på den første agent.
  • I den sidste linje anfører hovedmanden navnet på en eventuel efterfølgeragent, som skal træde i stedet for den oprindelige agent, hvis denne ikke er i stand til eller ikke ønsker at fortsætte i denne rolle.

Strin 2 – Instruktioner for direktiver – Hvis hovedpersonen vælger ikke at vælge en agent eller en “surrogat” og kun ønsker at give et direktiv, som kan følges af enhver, der skal bruge det til at gennemgå hovedpersonens ønsker, skal du afkrydse alle de felter, der gælder for hovedpersonens ønsker.

  • Hvis ordregiveren er uenig i nogen af markeringerne, skal du blot lade det være afkrydset, og din familie, dit medicinske team og din agent (hvis der vælges en agent) vil arbejde med dine ønsker i overensstemmelse hermed
  • Ordregiveren skal gennemgå de endelige erklæringer, inden dokumentet underskrives

Strin 3 – Underskrifter – Dette dokument skal underskrives foran en notar

  • Indtast datoen for færdiggørelsen af dokumentet i dd/mm/ååååå format
  • Indtast hovedmandens (overdragerens) underskrift
  • Angiv hovedmandens adresse

Vidner –

  • Som vidnerne ser dokumentets færdiggørelse, skal hvert vidne afgive deres respektive underskrifter
  • Indtast vidnernes adresser

Strin 4 – Notarial bekræftelse –

Notaren vil overvære underskriverne, når de afgiver deres underskrifter på dokumentet. Notaren skal derefter indtaste alle de nødvendige oplysninger og anbringe sit statslige notarsegl

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.