Psykologi

Programkrav

A. Procedurer og krav for optagelse

Kontakt venligst afdelingen for ansøgningsfrister.

Ud over universitetets adgangskrav kræver Psykologiafdelingen:

  1. Indgivelse af en ansøgning til Psykologiafdelingens Graduate Program Application (fås på Psykologiafdelingens Graduate Office eller Psykologiafdelingens hjemmeside) til Psykologiafdelingens Graduate Office inden ovennævnte frist.
  2. Afskrifter.
  3. Anbefalingsbreve.
  4. GRE General Test scores. GRE Psychology Subtest er valgfri og kun påkrævet for ikke-psykologistuderende.

Bemærk: M.A. i psykologi programmet kræver personlige samtaler for optagelse.

Den omhyggelige gennemgang af Department of Psychology Graduate Handbook og af University Catalog anbefales kraftigt.

B. Klassificeret optagelse og betinget klassificeret optagelse

Deltagelse i et af de graduate programmer, der tilbydes af Institut for Psykologi, er begrænset til klassificerede og betinget klassificerede graduate studerende. Betinget klassificeret optagelse, der kun anvendes sjældent af instituttet, er for studerende, der har opfyldt alle krav til optagelse på kandidatuddannelsen, bortset fra afslutning af et kursus eller en eksamen. Afdelingen specificerer de betingelser, der skal opfyldes, før der tildeles klassificeret status. Normalt skal disse betingelser være opfyldt inden for det første semester af graduate-uddannelsen.

C. For optagelse til klassificeret status som kandidat

  1. For at blive optaget på et hvilket som helst kandidatprogram på psykologiafdelingen, med undtagelse af det, der er nævnt i Department of Psychology Graduate Handbook, kræves der normalt en bacheloruddannelse i psykologi. Ansøgere, der ikke har en grad i psykologi, skal gennemføre visse bachelor-kurser, før de kan blive godkendt til klassificeret status. De, der ikke har en grad i psykologi, bør studere Graduate Handbook og rådføre sig med den relevante koordinator for det pågældende graduate optionsprogram om disse krav.
  2. Et gennemsnit på 3,0 er påkrævet, medmindre det er godkendt af graduate-udvalget for det program, som man søger optagelse til. Der er begrænset antal tilmeldinger. Det er ikke muligt at optage alle kvalificerede studerende, der ansøger.
  3. Det er påkrævet at gennemføre den generelle test af Graduate Record Examination (GRE) med tilfredsstillende resultater som foreskrevet af graduate-udvalget for det programvalg, hvor der skal tages eksamensarbejde. Den avancerede psykologiprøve i GRE er valgfri og kræves kun af personer, der ikke har psykologi som hovedfag.
  4. Et personligt interview, tidligere erfaring med forskning og/eller anvendt arbejde og tilfredsstillende anbefalingsbreve er påkrævet. Se Department of Psychology Graduate Handbook for yderligere oplysninger.
  5. De generelle universitetskrav skal også være opfyldt. Se omhyggeligt andre afsnit i dette katalog for nærmere oplysninger. Disse krav omfatter beståelse af Upper Division Writing Proficiency Exam (UDWPE) med en score på 8 eller højere.

Studenter, der optages som klassificerede kandidatstuderende, skal gennemføre alle nødvendige forudsætninger, før de kan tilmelde sig et kandidatprogram.

D. Programkrav

1. Krævede kurser (21 enheder)

PSY 485US/S Univariate Statistics and Lab (3/2)
PSY 620 Advanced Psychopathology (3)
PSY 624/L Advanced Psychological Assessment and Lab (3/1)
PSY 628 Fundamentals of Psychotherapy (3)
PSY 655BC/CC Fieldwork in Psychological Services (3)
PSY 692A Seminar in Research Methodology (3)

2. Kurser i klinisk feltarbejde (12 enheder)

PSY 655BC/CC Fieldwork in Psychological Services (3,3,3,3,3)

Studenter i den kliniske feltarbejdsoption skal tilmelde sig mindst 12 enheder af PSY 655BC/CC som vist i kursusrækkefølgen. Dette kræver deltagelse i klinisk feltarbejde på campus.

3. Culminating Experience (3 enheder)

PSY 697C Directed Comprehensive Studies (3)

Studenter i den kliniske feltarbejdsoption gennemfører 3 enheder af PSY 697C. Den omfattende eksamen gennemføres i slutningen af deres andet studieår som deres kulminerende erfaring. Eksamen gennemføres af det kandidatudvalg for det område, som den studerende specialiserer sig i. Yderligere oplysninger kan fås i Department of Psychology Graduate Handbook eller hos en studievejleder.

4. Evaluering af det første år

Der vil blive foretaget en evaluering ved afslutningen af det første år, som omfatter alle aspekter af den studerendes arbejde for at afgøre, om den studerende er berettiget til at gå videre til det andet år af programmet.

E. Frister og karakterkrav

Den samlede tid, der er afsat til at afslutte uddannelsen, er syv år fra datoen for optagelse. Studerende, der har til hensigt at afbryde deres program, forventes at underrette afdelingen skriftligt for at anmode om forudgående godkendelse. De, der ikke opfylder disse krav, som ikke opretholder et gennemsnit på 3,0 eller derover, eller som får mindre end et “C-” i et givet kursus, risikerer at blive droppet fra programmet.

Totale enheder, der kræves for M.A. Degree: 36

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.