Kentucky Medical Power of Attorney Form

Email PDF

Email Power of Attorney Document

Kentuckyn lääketieteellinen valtakirjalomake on oikeudellinen asiakirja, jonka avulla päämies voi määrätä asiamiehen auttamaan terveydenhuollon päätöksenteossa, kun päämies on pääsemässä lähelle elämän loppuvaihetta. Tämä asiakirja antaa päämiehelle, kun hän on vielä järjissään, mahdollisuuden puhua terveydenhuoltopäätöksistään niin, että kun hän ei enää kykene tekemään omia päätöksiään, on hyvin tiedossa, mitä asiamiehen tulisi sallia ja/tai kieltää.

Valtuutetun tulisi lähestyä näitä valtuuksia loogisesti ja aikomuksenaan kunnioittaa päämiehen toiveita olemalla tietoinen, kun päämies kykenee keskustelemaan näistä asioista asiamiehen kanssa ja tarkastelemalla asiakirjoja, jotka päämies on laatinut varmistaakseen asiamiehen myöntävän lääketieteelliset toiveet päämiehelle. Varmistaakseen, että näin tapahtuu, toimeksiantajan tulisi antaa kopio asiakirjasta muille perheenjäsenille sekä Hospice-tiimilleen joko laitoksessa tai kotona.

Tämä asiakirja edellyttää notaarin ja kahden todistajan palveluja. Päämies voi peruuttaa tämän asiakirjan milloin tahansa halutessaan toimittamalla peruutusilmoituksen asiamiehelle (asiamiehille).

Vaihe 1 – Osapuolet (päämies ja asiamies (asiamiehet)) – Aloittaaksesi lataa asiakirja ja lue ensimmäinen kappale:

  • Kirjoita ensimmäiselle riville (kappaleeseen ”Määritä”) päämiehen nimi.
  • Seuraavalle riville päämies kirjoittaa alkuperäisen asiamiehen nimen.
  • Viimeiselle riville päämies merkitsisi sen seuraajan nimen (jos sellainen on), joka ottaisi alkuperäisen asiamiehen paikan siinä tapauksessa, että tämä ei pysty tai halua jatkaa tässä tehtävässä.

Vaihe 2 – Ohjeet – Jos päämies päättää olla valitsematta asiamiestä tai ”sijaishenkilöä” ja haluaa vain antaa ohjeen, jota kuka tahansa, joka tarvitsee sitä päämiehen toiveiden tarkistamiseen, voi noudattaa, rastita kaikki ruudut, jotka koskevat päämiehen toiveita.

  • Jos päämies on eri mieltä jostakin valinnasta, jätä se yksinkertaisesti rastittamatta, ja perheesi, hoitotiimisi ja asiamiehesi (jos asiamies valitaan) työskentelevät toiveidesi mukaisesti
  • Päämiehen on tarkistettava lopulliset lausumat, ennen asiakirjan allekirjoittamista

Vaihe 3 – Allekirjoitukset – Tämä asiakirja on allekirjoitettava notaarin edessä

  • Kirjoita asiakirjan valmistumispäivämäärä muodossa pp/kk/vvvvv. muodossa
  • Kirjoita päämiehen (myöntäjän) allekirjoitus
  • Anna päämiehen osoite

Todistajat –

  • Todistajat näkevät asiakirjan valmistumisen, kukin todistaja antaa oman allekirjoituksensa
  • Kirjoita todistajien osoitteet

Vaihe 4 – Todistaminen –

Notaari todistaa allekirjoittajien antavan allekirjoituksensa asiakirjaan. Tämän jälkeen notaari syöttää kaikki vaaditut tiedot ja kiinnittää osavaltionsa notaarin sinetin

.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.