Onko PASI 90:stä tulossa uusi PASI 75?

ISTANBUL – Kun suurin osa psoriaasipotilaista on nyt saavuttanut PASI 90 -vasteen viimeisimmän sukupolven biologisten lääkkeiden satunnaistetuissa tutkimuksissa, PASI 75:n tilalle pyritään asettamaan PASI 90, joka on uusi hoidon onnistumisen määrittelevä tavoite. Joillakin ihotautilääkäreillä on kuitenkin epäilyksiä riman nostamisesta.

”Toimittajat ajavat yhä enemmän ajatusta psoriaasin hiljentämisestä kaikilla potilailla. Tämä on hankala ja haastava tavoite”, tohtori Hervé Bachelez sanoi Euroopan iho- ja venerologian akatemian vuosikokouksessa.

Tohtori Bruce E. Strober

”Olette varmaan huomanneet, että PASI 90:stä ja jopa PASI 100:sta on tulossa tärkeitä toissijaisina päätetapahtumina lähes kaikissa kliinisissä tutkimuksissa. Se on hyvä, se on oikeutettua, ja PASI 90 vastaa todennäköisesti paremmin potilaan ja lääkärin toiveita kuin PASI 75. Meidän on kuitenkin odotettava ja katsottava, mitä varoituksia tähän liittyy. Voidaan sanoa, että nostetaan vaste kaikkien potilaiden kohdalla PASI 100:aan, mutta vaarana on, että jos raja ylittyy, joidenkin potilaiden immunosuppression tasoa ei ehkä pystytä säätelemään tarkasti. Periaatteessa tosielämässä on odotettavissa joitakin turvallisuusongelmia, joita ei nähdä kliinisissä tutkimuksissa”, varoitti tohtori Bachelez, joka on ihotautien professori ja tulehduksellisten ihosairauksien yksikön johtaja Saint Louis -yliopistosairaalassa Pariisissa.

Ei kovin monta vuotta sitten ajatus korkeista kaksinumeroisista PASI 90 -vasteista vaikutti haaveelta, hän huomautti. Esimerkiksi metotreksaattia koskevissa julkaistuissa satunnaistetuissa tutkimuksissa viikon 12 PASI 90 -vasteet olivat vain 9 %, kun taas ensimmäisen sukupolven tuumorinekroositekijän estäjän etanerseptin osalta luvut olivat 19-23 %. Tämän vuoden EADV-kongressin kohokohtiin kuuluivat sen sijaan kahden tutkitun interleukiini-17:n estäjän kliinisten tutkimusten tulosten esittely: Keskeisessä vaiheen III FIXTURE-tutkimuksessa sekukinumabia saaneilla potilailla PASI 90 -vasteiden osuus oli 72 % viikolla 16, kun taas vaiheen II OLE-tutkimuksessa viikon 16 PASI 90 -vasteiden osuus oli 87 % brodalimabia saaneilla potilailla, ja jopa viikolla 96 se oli 78 %.

Tohtori Bachelezin huolta siitä, että satunnaistetuista tutkimuksista saadut kokemukset todennäköisesti aliarvioivat voimakkaiden hoitojen aiheuttamien turvallisuusriskien todellista laajuutta päivittäisessä kliinisessä käytännössä, vahvisti 13 espanjalaisen ihotautiosaston yhteenliittymän raportti, joka vastaa BIOBADADERM-rekisteristä. Espanjalaisessa rekisterissä keskitytään turvallisuuteen, ja siihen kuuluvat vain psoriaasipotilaat, jotka saavat systeemistä hoitoa, olivatpa ne sitten biologisia lääkkeitä tai klassisia lääkkeitä. Ensimmäisistä 1 042:sta systeemistä hoitoa saavasta potilaasta 30 prosenttia ei olisi voinut osallistua satunnaistettuihin kontrolloituihin tutkimuksiin eri syistä, kuten yli 70 vuoden iästä, kroonisesta munuais- tai maksasairaudesta, hepatiitti B:stä tai C:stä, HIV-infektiosta tai syövästä tai muusta psoriaasityypistä kuin kroonisesta plakkitaudista.

Hälyttävä havainto oli, että 2179 henkilötyövuoden prospektiivisen seurannan aikana satunnaistettuihin tutkimuksiin kelpaamattomien potilaiden suuressa ryhmässä oli 2,7-kertainen riski vakaviin haittatapahtumiin verrattuna systeemistä hoitoa saaviin potilaisiin, jotka olivat kelpoisia osallistumaan tutkimuksiin.

Haittoihin tarvittava määrä laskettiin seuraavasti: Jokaista 40:tä potilasta kohden, joita hoidettiin systeemihoidolla 2,1 vuoden ajan siitä huolimatta, etteivät he olleet kelvollisia satunnaistettuihin tutkimuksiin, voidaan tutkijoiden mukaan odottaa yksi ylimääräinen vakava haittatapahtuma verrattuna vastaavaan hoitoon satunnaistettuihin tutkimuksiin kelvollisilla potilailla (Arch. Dermatol. 2012;148:463-70). Tohtori Bachelez huomautti, että tämä on mahdollista ilman, että pyrittäisiin saavuttamaan PASI 90 -vaste.

Vastakkaisen näkemyksen PASI 90:stä kehittyvänä hoidon huippuosaamisen standardina esitti toisaalla kokouksessa tohtori Peter van de Kerkhof, professori ja ihotautien laitoksen johtaja Radboudin yliopistossa Nijmegenissä, Alankomaissa.

Hän viittasi useisiin tutkimuksiin, jotka osoittavat, että huomattava PASI-arvon aleneminen ei välttämättä johda potilaiden elämänlaadun konkreettiseen paranemiseen. Esimerkiksi niistä psoriaasipotilaista, jotka eräässä eurooppalaisessa tutkimuksessa saavuttivat PASI 75 -vasteen, 65 %:lla psoriaasipotilaista Dermatology Life Quality Index (DLQI) -indeksin pistemäärä oli edelleen 2 tai enemmän (Eur. J. Dermatol. 2010;20:62-7).

”Tämä viittaa siihen, että potilailla on vielä toivomisen varaa silloinkin, kun on päästy PASI 75:een”

tohtorin mukaan. van de Kerkhofin mukaan.

Lisäksi eräässä toisessa tutkimuksessa jopa niiden potilaiden joukossa, joiden PASI-pistemäärä oli 0 viikolla 24, vain 70 %:lla oli optimaalinen DLQI 0, ei 100 %:lla, kuten useimmat ihotautilääkärit saattaisivat odottaa (Br. J. Dermatol. 2006;154:1161-8).

Bruce Jancin/IMNG Medical News

Dr. Peter van de Kerkhof

Tuore kyselytutkimus, johon osallistui 2151 eurooppalaista psoriaasia sairastavaa potilasta ja heidän ihotautilääkäreitään, toi esiin huomattavan tyytymättömyyden nykyisiin hoitoihin. Biologisia lääkkeitä saaneilla potilailla tauti parani vaikeasta keskivaikeaksi tai lieväksi kuin muita psoriaasihoitomuotoja saaneilla, mutta 41 % biologisia lääkkeitä saaneista potilaista oli kuitenkin tyytymättömiä hoitoonsa (J. Dermatolog. Treat. 2013;24:193-8).

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.