Uskonnonvapaus Sudanissa

Sudanin perustuslaki takaa uskonnonvapauden koko maassa, mutta uskonnollisten vähemmistöjen oikeudellisessa kohtelussa on eroja pohjoisen ja etelän välillä. INC:ssä säilytetään shari’a lainsäädännön lähteenä pohjoisessa. Etelä-Sudanin perustuslaissa säädetään uskonnonvapaudesta, ja muut Etelä-Sudanin hallituksen lait ja politiikat edistävät yleisesti vapaata uskonnon harjoittamista. Sekä INC että Etelä-Sudanin perustuslaki kieltävät tunnustamasta poliittisia puolueita, jotka harjoittavat syrjintää uskonnon perusteella. Hallituksen tai yksityishenkilöiden tekemiin uskonnonvapauden loukkauksiin perustuslaissa ei ole oikeussuojakeinoja.

Muusta uskontokunnasta islamiin kääntymisestä ei ole rangaistusta, mutta pohjoisessa islamista toiseen uskontokuntaan kääntymisestä voidaan langettaa vankeusrangaistus tai kuolemantuomio; nykyinen hallitus ei kuitenkaan ole koskaan antanut kuolemantuomiota uskosta luopumisesta.

Hallitus tukee islaminuskoa myöntämällä varoja moskeijoiden rakentamiseen koko pohjoisessa; se myös vaikuttaa vakiintuneeseen islamilaiseen hierarkiaan, koska se on säilyttänyt itsellään oikeuden nimittää ja irtisanoa imaameja suurimmassa osassa pohjoisen moskeijoista. Jumalanpilkasta ja uskonnon halventamisesta voidaan pohjoisessa määrätä vankeusrangaistus, mutta näitä rajoituksia pannaan harvoin täytäntöön. Pohjoisen viranomaiset asettavat toisinaan käännynnäisiä tarkkailun, hyljeksinnän ja pelottelun kohteeksi tai kannustavat heitä lähtemään maasta. Etelässä uskosta luopumisesta, jumalanpilkasta tai uskonnon häpäisemisestä ei ole rangaistuksia, ja käännynnäisten käännyttäminen on yleistä.

Hallitus on kodifioinut sharia-lain rajoitettuja näkökohtia rikos- ja siviililainsäädäntöön, ja rangaistukset riippuvat syytetyn uskonnosta. Esimerkiksi alkoholin nauttimisesta rangaistaan 40 raipaniskua muslimille ja 20 raipaniskua kristitylle; tämän rangaistuksen täytäntöönpanosta ei kuitenkaan raportoitu raportointijakson aikana. GNU:ssa vietetään sekä muslimien että kristittyjen juhlapäiviä, kuten Eid al-Adhaa, islamilaista uutta vuotta, profeetta Muhammedin syntymäjuhlaa, koptilaista pääsiäistä, Israa Wal Mi’Raaj -juhlaa, Eid ul-Fitr -juhlaa ja joulua. Etelässä GoSS:n toimistot eivät noudata islamilaisia pyhiä päiviä. Uskonnollisten ryhmien on lain mukaan rekisteröidyttävä hallituksessa valtiosta riippumattomiksi järjestöiksi (NGO), vaikka tätä vaatimusta ei valvota. Uskonnollisten järjestöjen on rekisteröidyttävä valtiosta riippumattomiksi, voittoa tavoittelemattomiksi järjestöiksi saadakseen vapautuksen veroista ja tuontitulleista. Kaikkien uskonnollisten ryhmien on saatava lupa kansalliselta ohjaus- ja sosiaaliministeriöltä, valtion rakennus- ja suunnitteluministeriöltä ja paikalliselta suunnittelutoimistolta ennen uusien jumalanpalvelustalojen rakentamista.

Lainsäädäntöön sisältyvät shariaaniin perustuvat luopumisrangaistukset rajoittavat kristillistä lähetystyötä pohjoisessa, ja hallitus on tavallisesti lykännyt pitkiksi ajoiksi viisumien myöntämistä ulkomaalaisille, joilla on yhteyksiä kansainvälisiin uskonnollisiin järjestöihin. GoSS ei rajoita ulkomaisten lähetyssaarnaajien läsnäoloa eikä vaadi heitä rekisteröitymään. Valtion määräämän opetussuunnitelman mukaan kaikkien pohjoisen koulujen on opetettava islamin opetusta esikoulusta yliopistoon. Kaikki luokat on opetettava arabiaksi, vaikka englantia voidaankin opettaa vieraana kielenä. Julkisten koulujen ei tarvitse antaa uskonnonopetusta muille kuin muslimeille, ja joissakin julkisissa kouluissa ei-muslimit vapautetaan islaminopetuksen tunneilta. Yksityisten koulujen on palkattava erityinen opettaja islamin opetusta varten, jopa kristillisissä kouluissa. Kristittyjen johtajien mukaan nämä vaatimukset pahentavat ongelmia muslimienemmistön ja kristittyjen vähemmistön välisissä suhteissa ja marginalisoivat kristinuskon asemaa pohjoisen yhteiskunnassa.

Valtionhallinnon virastot ja yritykset pohjoisessa noudattavat islamilaista työviikkoa, ja perjantai on rukouspäivä. Työnantajien on lain mukaan annettava kristityille työntekijöilleen sunnuntaina ennen kello 10:00 kaksi tuntia aikaa uskonnollisiin tarkoituksiin; käytännössä monet työnantajat eivät näin tee, eikä tähän ollut oikeussuojakeinoja. Julkiset koulut ovat avoinna sunnuntaisin; kristittyjä oppilaita ei vapauteta opetuksesta. Useimmat kristityt sopeutuvat jumalanpalveluksiin perjantai-, lauantai- tai sunnuntai-iltana. GoSS:n toimistot ja yritykset etelässä noudattavat maanantaista perjantaihin kestävää työviikkoa, ja sunnuntai on uskonnollinen juhlapäivä. Etelän työnantajat eivät yleensä anna muslimityöntekijöilleen perjantaina kahta tuntia aikaa uskonnollisiin tarkoituksiin, kuten pohjoisessa laki edellyttää. Koulut etelässä ovat perjantaisin auki, eikä muslimioppilaita vapauteta oppitunneilta.

Vuonna 2005 tehdyssä kokonaisvaltaisessa rauhansopimuksessa (Comprehensive Peace Agreement of 2005, CPA) määrättiin, että pääkaupunkiin on perustettava muiden kuin muslimien oikeuksia käsittelevä komissio, jonka tehtävänä on neuvoa tuomioistuimia siinä, miten shariaa voidaan soveltaa oikeudenmukaisesti muihin kuin muslimeihin. Komissio (jossa on edustajia muslimien, kristittyjen ja perinteisten uskonnollisten ryhmien edustajia) kokoontui useita kertoja raportointijakson aikana. Vaikka se ei juurikaan onnistunut muuttamaan hallituksen virallista politiikkaa ei-muslimeja kohtaan Khartumissa, komissio loi foorumin uskonnollisista asioista käytävälle vuoropuhelulle, jota ei aiemmin ollut olemassa; se sai aikaan joidenkin sharia-lain rikkomisesta pidätettyjen ei-muslimien vapauttamisen tai lieventämisen.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.