Gedrag

Gedrag is het gedrag dat een individu ontwikkelt in overeenstemming met de omgeving waarmee hij of zij wordt geconfronteerd. Het is een gedrag dat afhangt van verschillende factoren, waaronder genetische en ook omgevingsfactoren. Gedrag is ook de manier waarop individuen hun persoonlijkheid manifesteren, hun uiterlijke kenmerken. Kortom, gedrag is een vorm van reactie van het subject.

Er zijn instinctieve gedragingen, die tot het genetisch erfgoed van de persoon behoren en vanaf het baarmoederleven vorm beginnen te krijgen, zij zijn gericht op instincten. Daaronder vallen motivaties, seksueel gedrag en emotioneel gedrag.

Er zijn ook aangeleerde gedragingen, dat wil zeggen gedragingen die het subject ontwikkelt om zich aan te passen aan de omgeving waarin hij leeft. Dat wil zeggen dat zij verband houden met de begrippen overleven en sociaal aanpassingsvermogen. Dit zijn onder meer geheugen, leren en taal.

Gedrag is waarneembaar door waarneming, in tegenstelling tot mentale processen. Daarom zijn sommige psychologische theorieën (zoals de cognitieve psychologie, die voorstander is van methodologisch behaviorisme) van mening dat de analyse en observatie van gedrag de geldige methode van studie van de psychologie moet zijn.

De gedragspsychologie, ontwikkeld door John Watson, stelt dat het studieobject van de psychologie niet langer de geest moet zijn, maar zich moet richten op de studie en observatie van gedrag.

Synoniemen voor gedrag

gedrag, handeling, proceed

Antoniemen voor gedrag

inconduct

Gerelateerde betekenissen

  • Wetenschappelijke psychologie
  • Subjectieve
  • Psychologie
  • Extrospectie
  • Leren

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.