Overspanningsbeveiligingssystemen

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging

Raycap is een toonaangevende ontwerper en fabrikant van elektrische overspanningsbeveiligingen en systemen voor gebruik binnen industriële locaties. De door Raycap ontwikkelde beveiligingssystemen maken gebruik van componenten van industriële kwaliteit, zoals de gepatenteerde Strikesorb SPD-technologie, die ongeëvenaarde niveaus van bescherming van kritische, gevoelige apparatuur binnen de industriële site mogelijk maken. Deze kwetsbare apparatuur, zoals computers, microprocessors en andere apparaten die via het elektriciteitsnet worden gevoed, zouden worden beschadigd door blikseminslagen en andere overspanningsgebeurtenissen die stroompieken veroorzaken die afkomstig zijn van het elektriciteitsnet of van binnen de industriële faciliteit zelf. De beveiligingstechnologie in de producten van Raycap voorkomt schade als gevolg van verschillende overspannings- en piekoorzaken, en is ontworpen om te voorkomen dat elektrische pieken in contact komen met apparatuur.

Overspanningen komen vaker voor dan blikseminslagen op industriële locaties. Overspanning zelf wordt gedefinieerd als de stroom naar een specifieke component die een kritieke, gedefinieerde drempel overschrijdt, waarvan bekend is dat deze potentieel schade kan toebrengen aan componenten binnen het aangesloten systeem. De overspanningsbeveiligingen (OVP) bewaken voortdurend het stroomniveau, en worden geactiveerd wanneer dat stroomniveau wordt overschreden. De superieure OVP-beveiliging die door Strikesorb wordt geboden, heeft een hoge kortsluitstroom, waardoor flexibele installatie en integratie mogelijk zijn. De technologie maakt een lage doorlaatspanning mogelijk en biedt een optimaal beschermingsniveau dat gevoelige apparatuur veilig houdt. De installatie van deze gelokaliseerde OVP of remote OVP biedt een grotere bescherming tegen circuitschade en dataverlies.

De redenen voor overspanningsgebeurtenissen zijn talrijk. Storingen in de stroomvoorziening kunnen kortstondige en schadelijke stroompieken veroorzaken. Deze pieken moeten onmiddellijk worden herkend en uit de apparatuur worden getrokken of omgeleid om brand, verlies van apparatuur en gegevensverlies te voorkomen. Andere vormen van elektrische gebeurtenissen zijn onder meer transiënten en storingen die geen verband houden met de stroomvoorziening, zoals gebruikersfouten ten gevolge van onjuiste programmering, kortsluiting en schakelfouten. Bij al deze gebeurtenissen wordt de kortstondige stijging van de elektrische niveaus tot voorbij de veiligheidsdrempel veroorzaakt door vervorming van de sinusgolf, waardoor deze van vorm verandert en problemen met de apparatuur veroorzaakt. Dit soort elektrische overspanning kan op lange termijn een negatief effect hebben op de betrouwbaarheid van elektronica, waardoor kritische apparatuur, waaronder de UPS en andere noodstroomsystemen, uitvallen. Transient Voltage Surge Suppression (TVSS) moet daarom worden beschouwd als onderdeel van een complete oplossing voor overspanningsbeveiliging.

Overspanningen veroorzaakt door blikseminslag zijn het ernstigst en moeilijkst te voorkomen, aangezien dit type inslag moet worden voorkomen door het gebruik van verschillende systemen. Overspanning als gevolg van een stroompiek die verband houdt met een rechtstreekse blikseminslag op elektriciteitsleidingen, of die wordt veroorzaakt door een inslag in een structuur, veroorzaakt ernstige stroompieken die kunnen worden gedetecteerd en weggetrokken van apparatuur door middel van voorzieningen die tussen de leidingen en de apparatuur zelf zijn geïnstalleerd. Bescherming tegen een directe inslag op apparatuur wordt gedaan door middel van de installatie van overhead schilden geïnstalleerd tussen de bliksem en de apparatuur, om te voorkomen dat de inslag op de apparatuur zelf, die onomkeerbare schade en mogelijk brand zou veroorzaken.

De overspanningsbeveiligingssystemen aangeboden door Raycap behoren tot de meest geavanceerde elektrische beveiligingsoplossingen in de wereld en zullen industriële installaties voorzien van de beste elektrische bescherming beschikbaar. Voor meer informatie over Raycap’s OVP producten en oplossingen, neem contact op met onze vertegenwoordigers.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.