Czy PASI 90 staje się nowym PASI 75?

ISTANBUL – Większość pacjentów z łuszczycą osiąga obecnie odpowiedź PASI 90 w randomizowanych badaniach leków biologicznych najnowszej generacji, dlatego też dąży się do zastąpienia PASI 75 przez PASI 90 jako nowy cel definiujący sukces leczenia. Jednak niektórzy dermatolodzy mają wątpliwości co do podnoszenia poprzeczki.

„Coraz częściej redaktorzy promują ideę wyciszenia łuszczycy u wszystkich pacjentów. Jest to trudny i wymagający cel” – powiedział dr Hervé Bachelez na dorocznym kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

Dr Bruce E. Strober

„Prawdopodobnie zauważyłeś, że PASI 90, a nawet PASI 100 stają się ważne jako drugorzędowe punkty końcowe w praktycznie wszystkich badaniach klinicznych. To dobrze, jest to uzasadnione, a PASI 90 prawdopodobnie lepiej odzwierciedla życzenia pacjenta i lekarza niż PASI 75. Ale musimy poczekać i zobaczyć, jakie są tego zastrzeżenia. Można powiedzieć: „Podnieśmy wskaźnik odpowiedzi do PASI 100 u wszystkich pacjentów”, ale istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli przekroczymy pewną granicę, możemy nie być w stanie precyzyjnie regulować poziomu immunosupresji u niektórych pacjentów. Zasadniczo można oczekiwać pewnych kwestii bezpieczeństwa w prawdziwym życiu, których nie zaobserwowalibyśmy w badaniach klinicznych” – ostrzega dr Bachelez, profesor dermatologii i szef oddziału chorób zapalnych skóry w Szpitalu Uniwersyteckim Saint Louis w Paryżu.

Nie tak wiele lat temu pojęcie PASI 90 odpowiedzi w wysokich podwójnych cyfrach wydawało się mrzonką, zauważył. Na przykład, wskaźnik PASI 90 w tygodniu 12 w opublikowanych randomizowanych badaniach metotreksatu wynosił tylko 9%, podczas gdy dla inhibitora czynnika martwicy nowotworów pierwszej generacji etanerceptu wskaźniki wynosiły 19%-23%. Z kolei wśród najważniejszych wydarzeń tegorocznego kongresu EADV znalazły się prezentacje wyników badań klinicznych dwóch badanych inhibitorów interleukiny-17: W kluczowym badaniu III fazy FIXTURE u pacjentów leczonych secukinumabem odsetek odpowiedzi PASI 90 w 16. tygodniu wyniósł 72%, natomiast w badaniu II fazy OLE odsetek odpowiedzi PASI 90 w 16. tygodniu wyniósł 87% u pacjentów przyjmujących brodalimab, a nawet do 96. tygodnia wyniósł 78%.

Podkreśleniem obaw dr Bacheleza, że doświadczenia z badań randomizowanych prawdopodobnie nie doceniają prawdziwego zakresu zagrożeń bezpieczeństwa stwarzanych przez silne terapie w codziennej praktyce klinicznej był raport konsorcjum 13 hiszpańskich oddziałów dermatologicznych odpowiedzialnych za rejestr BIOBADERM. Hiszpański rejestr koncentruje się na bezpieczeństwie i obejmuje wyłącznie pacjentów z łuszczycą poddawanych terapii systemowej, zarówno lekami biologicznymi, jak i klasycznymi. Wśród pierwszych 1 042 pacjentów otrzymujących terapię systemową, 30% nie kwalifikowałoby się do udziału w randomizowanych badaniach kontrolowanych z różnych powodów, w tym wieku powyżej 70 lat, posiadania przewlekłej choroby nerek lub wątroby, historii zapalenia wątroby typu B lub C, zakażenia HIV lub raka, lub posiadania łuszczycy typu innego niż przewlekła choroba plackowata.

Niepokojącym odkryciem było to, że podczas 2,179 osobo-lat prospektywnej obserwacji, duża grupa pacjentów niekwalifikujących się do randomizowanych badań miała 2,7-krotnie zwiększone ryzyko poważnych zdarzeń niepożądanych w porównaniu z pacjentami na terapii systemowej, którzy kwalifikowali się do udziału w badaniu.

Liczbę potrzebną do wystąpienia szkody obliczono w następujący sposób: Na każdych 40 pacjentów leczonych terapią systemową przez 2,1 roku, mimo że nie kwalifikowali się do badań randomizowanych, można spodziewać się jednego dodatkowego poważnego zdarzenia niepożądanego w porównaniu z podobnym leczeniem u pacjentów kwalifikujących się do badań randomizowanych – oceniają badacze (Arch. Dermatol. 2012;148:463-70). I to bez przesady, próbując dążyć do uzyskania odpowiedzi PASI 90, zauważył dr Bachelez.

Przywołał on wiele badań wykazujących, że znaczne obniżenie PASI może nie przekładać się na namacalną poprawę jakości życia pacjentów. Na przykład, wśród pacjentów z łuszczycą, którzy osiągnęli odpowiedź PASI 75 w jednym z europejskich badań, 65% nadal miało wynik Dermatology Life Quality Index (DLQI) wynoszący 2 lub więcej (Eur. J. Dermatol. 2010;20:62-7).

„To sugeruje, że jest jeszcze coś, czego pacjenci mogą sobie życzyć, nawet po osiągnięciu PASI 75”, według dr. van de Kerkhof.

Co więcej, w innym badaniu, nawet wśród pacjentów z wynikiem PASI 0 w tygodniu 24, tylko 70% miało optymalny DLQI 0, a nie 100%, jak większość dermatologów mogłaby oczekiwać (Br. J. Dermatol. 2006;154:1161-8).

Bruce Jancin/IMNG Medical News

Dr Peter van de Kerkhof

Ostatnia ankieta przeprowadzona wśród 2151 europejskich pacjentów z łuszczycą i ich dermatologów wykazała znaczny stopień niezadowolenia z obecnie stosowanych terapii. Pacjenci przyjmujący leki biologiczne mieli wyższe wskaźniki poprawy z ciężkiej do umiarkowanej lub łagodnej postaci choroby niż pacjenci przyjmujący jakiekolwiek inne formy terapii łuszczycy, jednak 41% pacjentów przyjmujących leki biologiczne było niezadowolonych z leczenia (J. Dermatolog. Treat. 2013;24:193-8).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.