Formularz pełnomocnictwa medycznego Kentucky

Email PDF

Dokument pełnomocnictwa medycznego

.

Formularz pełnomocnictwa medycznego w Kentucky jest dokumentem prawnym, który pozwala mocodawcy wyznaczyć pełnomocnika do pomocy w procesie podejmowania decyzji dotyczących opieki zdrowotnej, gdy Zleceniodawca znajdzie się w sytuacji bliskiej końca życia. Dokument ten pozwala zleceniodawcy, gdy są one nadal zdrowego umysłu, być wokal o ich decyzji opieki zdrowotnej tak, że gdy nie są już w stanie podejmować własnych decyzji, to będzie dobrze wiedzieć, co Agent powinien być pozwalając i / lub disallowing.

Agent powinien podejść do tych uprawnień logicznie i z zamiarem uhonorowania życzenia zleceniodawcy, będąc świadomy, podczas gdy zleceniodawca jest w stanie omówić te kwestie z agentem, i przeglądając dokumenty, które zleceniodawcy przygotowali, aby zapewnić Agent jest przyznanie medycznych życzenia zleceniodawcy. Aby to zapewnić, Zleceniodawca powinien przekazać kopię dokumentu innym członkom rodziny, jak również swojemu zespołowi Hospicjum, czy to w ośrodku, czy w domu.

Dokument ten będzie wymagał usług notariusza i dwóch świadków. Zleceniodawca może odwołać ten dokument, kiedy tylko zechce, poprzez dostarczenie powiadomienia o odwołaniu do Agenta(ów).

Krok 1 – Strony (Zleceniodawca i Agent(y)) – Aby rozpocząć, pobierz dokument i przeczytaj pierwszy paragraf:

  • Wpisz, (w paragrafie „Wyznacz”) w pierwszym wierszu, imię i nazwisko Zleceniodawcy.
  • W następnym wierszu Zleceniodawca wpisze imię i nazwisko pierwszego Agenta.
  • W ostatnim wierszu Zleceniodawca wpisze nazwisko ewentualnego kolejnego Pełnomocnika, który zastąpi pierwszego Pełnomocnika w przypadku, gdy ten nie będzie mógł lub nie będzie chciał dalej pełnić tej funkcji.

Krok 2 – Instrukcje dotyczące dyrektywy – Jeżeli Zleceniodawca nie zdecyduje się na wybór Agenta lub „surogata” i wybierze jedynie dyrektywę, która może być przestrzegana przez każdego, kto będzie musiał z niej skorzystać, aby zapoznać się z życzeniami Zleceniodawcy, należy zaznaczyć wszystkie pola, które odnoszą się do życzeń Zleceniodawcy.

  • Jeżeli Zleceniodawca nie zgadza się z którymkolwiek z zaznaczeń, po prostu pozostaw je niezaznaczone, a twoja rodzina, zespół medyczny i Agent (jeśli wybrano Agenta) będą postępować zgodnie z twoimi życzeniami
  • Zleceniodawca musi zapoznać się z końcowymi oświadczeniami, przed podpisaniem dokumentu

Krok 3 – Podpisy – Ten dokument musi być podpisany przed notariuszem

  • Wprowadź datę wypełnienia dokumentu w formacie dd/mm/rrrr format
  • Podaj podpis Zleceniodawcy (Grantodawcy)
  • Podaj adres Zleceniodawcy

Świadkowie –

  • Jak świadkowie widzą wypełnienie dokumentu, każdy ze świadków musi złożyć swój podpis
  • Wpisać adresy świadków

Krok 4 – Notarializacja –

Notariusz będzie świadkiem składania podpisów przez osoby podpisujące dokument. Notariusz powinien następnie wprowadzić wszystkie wymagane informacje i przystawić państwową pieczęć notarialną

.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.