List of Scholarships for Business Majors

Akredytowany program studiów biznesowych może zwiększyć swoją wiedzę i zwiększyć liczbę możliwości, które są dostępne dla Ciebie. To zwiększa swój potencjał zarobkowy i pozwala na sieci z tymi, którzy mogą pomóc uruchomić swoją karierę po ukończeniu studiów. Jednak dalsze kształcenie jest inwestycją.

Średni koszt pójścia do college’u wzrasta każdego roku, ale mediana dochodów gospodarstw domowych pozostała mniej więcej taka sama przez ostatnie dwie dekady, według U.S. News. Uczęszczanie do licencjackich lub magisterskich programów biznesowych może wyłożyć około 10 000 USD rocznie w instytucji publicznej i co najmniej 35 000 USD rocznie na prywatnym uniwersytecie.

Stypendium może pośredniczyć w kosztach czesnego. W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, stypendia i nagrody pieniężne nie są oferowane tylko studentom, którzy kończą szkołę w czołówce swojej klasy lub kwalifikują się do pomocy finansowej. Wiele z nich jest dostępnych dla studentów, którzy dążą do zdobycia stopnia biznesowego.

Who Offers Scholarships for Business Majors?

Wiele studentów szuka stypendiów, które są przyznawane przez ich przyszłych szkół, aby pomóc im pozwolić sobie na ich edukację. Jednak studenci biznesu są obfite na większości uniwersytetów. Wielu ludzi, którzy nie są pewni, co ścieżka kariery chcą podjąć skończyć z licencjata s stopnia w biznesie. Z tego powodu, pełne stypendia biznesowe są konkurencyjne, a wiele szkół po prostu nie oferują wiele z nich.

Duże korporacje uznają wartość wspierania kierunków biznesowych, choć. Wiele firm sponsoruje stypendia dla uczniów szkół średnich, jak również wnioskodawców szkół biznesu. Niektóre z nich mają oddzielne fundacje, które zostały założone w celu dystrybucji grantów i darowizn dla obiecujących studentów. To pomaga im generować pulę wysoko wykwalifikowanych kandydatów do pracy, którzy mogą w końcu dla nich pracować.

Grupy społecznościowe mogą również oferować nagrody finansowe dla studentów, którzy spełniają określone kryteria. These include:

 • Civic groups
 • Professional associations
 • Government agencies
 • Nonprofit agencies

Are You Eligible for a Business Scholarship?

Your eligibility for an accredited business school scholarship depends on the criteria designated by the managers of the fund. Każda okazja jest inna, a wielu studentów jest zaskoczonych, aby dowiedzieć się, że są one kwalifikowalne w oparciu o czynniki demograficzne, pracy społecznej, działalności pozaszkolnej i pracy i doświadczenia życiowego.

Istnieje szeroka gama stypendiów dostępnych dla następujących grup demograficznych:

 • Mniejszości
 • Kobiet
 • Rodziców
 • Mistrzów biznesu
 • Atletów

Wolontariat może poprawić twoją pozycję. Poświęcenie swojego czasu dla lokalnej społeczności odróżnia Cię od wielu innych kandydatów i pokazuje, że jesteś zaangażowany w pomoc tym, którzy Cię otaczają. Możesz rozważyć wolontariat dla grup, które rozdają stypendia, aby pokazać, że jesteś ważnym pretendentem.

Wspólna służba może dostarczyć cennego doświadczenia, które możesz wykorzystać do wypełnienia swoich esejów stypendialnych. Może to również dać Ci szansę na nawiązanie kontaktów z profesjonalistami, którzy mogą służyć jako referencje, gdy ubiegasz się o nagrody finansowe.

Specjalne fundusze stypendialne zostały również utworzone dla studentów z pewnymi warunkami medycznymi. Problemy zdrowotne mogą wpłynąć na sytuację finansową studentów, czyniąc ją trudniejszą do odłożenia środków na dalszą edukację. Jednakże, ich ambicje nie powinny być ograniczone przez ich chorobę.

Jeśli zostałeś dotknięty chorobą taką jak rak, stwardnienie rozsiane, cukrzyca lub epilepsja, możesz chcieć spojrzeć na dotacje, które są na miejscu dla ludzi takich jak ty. Osoby z wadami wzroku lub słuchu mogą również kwalifikować się do niektórych stypendiów.

Nie dyskontuj swojej kwalifikowalności do otrzymania funduszy na wsparcie stopnia biznesowego tylko dlatego, że nie planujesz uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze godzin. Niektóre stypendia są przeznaczone dla studentów, którzy biorą zajęcia w niepełnym wymiarze godzin lub zarabiają akredytowany program online stopnia biznesowego.

W wielu przypadkach, studenci, którzy są zobowiązani do ukończenia z dyplomem biznesowym już zdobył doświadczenie, które jest niezbędne, aby uczynić je uprawnione do konkretnego stypendium. Badanie wszystkich możliwości może pomóc Ci wymyślić listę stypendiów, do których możesz się zakwalifikować.

Lista stypendiów biznesowych

Wiele programów stypendialnych ułatwia studentom aplikowanie online. Inne wymagają złożenia papierowych wniosków za pośrednictwem szkoły średniej lub uczelni licencjackiej.

Zwróć uwagę na instrukcje wydane przez każdego sponsora. Terminy, nagrody i procedury aplikacyjne są unikalne dla każdego stypendium. Niektóre wymagają napisania eseju, podczas gdy inne proszą jedynie o przedstawienie dowodu kwalifikowalności.

Ważne jest, aby wcześnie zbadać swoje możliwości. Może być wymagane, aby wziąć kursy związane z pewną branżą lub uczestniczyć w działaniach, które pomogą Ci zakwalifikować się do nagrody finansowej. Zrozumienie tych wymagań z wyprzedzeniem da ci szansę na ukończenie ich przed okresem aplikacji.

Aby w pełni wykorzystać pomoc finansową, która jest dla ciebie dostępna, współpracuj z doradcą college’u lub pomocy finansowej. Powinieneś również zapoznać się z różnymi programami stypendialnymi dostępnymi online.

Kliknij na stypendia z poniższej listy, aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich i dowiedzieć się jak aplikować.

Tytuł stypendium Kwota Wniosek
Termin
Hershey Company Tribal Scholarship $2,500 May 31st
SILA Post Secondary College Scholarship $2,500 May 31st
The de Moya Foundation Vocational/Technical Program Scholarship $3,000 May 15th
Women in Public Finance Scholarship $3,000 August 15th
Harold Bettinger Scholarship $4,000 May 1st
CRCA Scholarship $4,000 March 4th
John L. Carey Scholarship Program $5,000 March 1st
SEMA Memorial Scholarship Fund $5,000 March 1st
CPS Energy SAFE Program $5,000 February 3rd
Surety & Fidelity Industry Intern-Scholarship Program for Minority Students $5,000 22 listopada
Frederick and Demi Seguritan Scholarship $5,000 23 lutego
GE/LNESC Scholarship $5,000 September 28th
NABA Corporate Partner Scholarship $5,000 January 31st
Smithsonian Institution James E. Webb Internship $6,000 February 1st
Generation Ali Global Citizenship Scholarship Program for Undergraduate Students $10,000 January 15th
Mercatus Adam Smith Fellowship $10,000 March 15th
UNCF/Carnival Corporate Scholarship Program $10,000 January 23rd

Search Business Schools by State

 • Select One
 • Alabama
 • .

 • Alaska
 • Arizona
 • Arkansas
 • Kalifornia
 • Colorado
 • Connecticut
 • Delaware
 • .

 • Florida
 • Georgia
 • Hawaii
 • Idaho
 • Illinois
 • Indiana
 • Iowa
 • Kansas
 • Kentucky
 • Luisiana
 • Maine
 • Maryland
 • Massachusetts
 • Michigan
 • .

 • Minnesota
 • Missississippi
 • Missouri
 • Montana
 • Nebraska
 • Nevada
 • New Hampshire
 • .

 • New Jersey
 • Nowy Jork
 • Karolina Północna
 • Dakota Północna
 • Ohio
 • Oklahoma
 • Oregon
 • .

 • Pennsylwania
 • Rhode Island
 • Karolina Południowa
 • Dakota Południowa
 • Tennessee
 • Texas
 • .

 • Utah
 • Vermont
 • Wirginia
 • Waszyngton
 • West Wirginia
 • Wisconsin
 • Wyoming

.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.