Stotteren Versus Cluttering – Wat is het verschil?

Foto door milgrammer

Wat is stotteren?

Stotteren is een verstoring in de vloeiendheid van verbale expressie die wordt gekenmerkt door onwillekeurige, hoorbare of stille, herhalingen of verlengingen van klanken of lettergrepen. Deze zijn niet gemakkelijk te controleren en kunnen gepaard gaan met andere bewegingen en met emoties van negatieve aard, zoals angst, verlegenheid of irritatie (Wingate 1964). Strikt genomen is stotteren een symptoom, geen ziekte, maar de term stotteren verwijst meestal naar zowel de stoornis als het symptoom. De stotteraar doet het tegenovergestelde van wat een normale spreker zou doen: Hij probeert te praten op de inademing in plaats van na de inademing. Hij doet dit als reactie op het feit dat het grootste deel van zijn lucht wordt uitgeademd VOORDAT het kan worden gebruikt voor fonatie.

Wat is cluttering?

Cluttering is een stoornis van zowel spraak- als taalverwerking die vaak resulteert in snelle, dysritmische, sporadische, ongeorganiseerde, en vaak onverstaanbare spraak (Daly, 1993).

Hoe kunnen we onderscheid maken tussen stotteren en cluttering?

De clutterer vs. stotteraar:

  • Spreekt BETER onder stress
  • Spreekt BETER als hij onderbroken wordt
  • Spreekt BETER bij langere zinnen
  • Spreekt BETER in een vreemde taal
  • Leest BETER onbekende teksten
  • Spreekt niet lijkt zich niet aan te trekken van hoe hij praat
  • Heeft geen remissies in zijn spraakstoornis
  • Praat WERKELIJKER als hij rustig is
  • Let niet op wat er gezegd wordt
  • Bent zich niet bewust van zijn spraak

Kunnen ze samenbestaan? JA!

Een patiënt kan symptomen van BEIDE stoornissen tegelijk vertonen. Zo zal hij worden geclassificeerd als stotteraar-stotteraar en vertonen: moeite met woordvinding, slechte leesvaardigheden, slecht geheugen, slechte vertelvaardigheden en interessant genoeg superieure vaardigheden in wiskunde en wetenschap (Daly, 1993).

Hoe behandelen we stotteren en stotteren?

De behandeling van stotteren is niet eenvoudig – omdat we de oorzaak niet echt zeker weten, proberen we de spraakproductie te manipuleren met behulp van: mind control/attitudes, het veranderen van de spraakpatronen (klinisch bewezen dat dit veel patiënten helpt!), het veranderen van de ademhalingspatronen (het meest gunstig voor die patiënten die een hese stem krijgen als gevolg van hun stotteren!), en het aanleren van spierontspanning.

De behandeling van stotteren is misschien nog wel moeilijker en verschilt van de behandeling van stotteren. We werken meestal aan de bewustwording van de patiënt ten aanzien van zijn spraakprobleem, het aanleren van mond-motorische coördinatie oefeningen (om het mompeleffect te stoppen), het aanleren van ontspanningsoefeningen, het benadrukken van organisatorische taalbehandeling, het aanleren van geheugenstrategieën, het aanleren van snelheidsbeheersingstechnieken (waarvan klinisch is bewezen dat ze veel patiënten helpen!).

Gal Levy M.Sc. CCC-SLP, heeft meer dan 21 jaar ervaring in klinische behandelingen van Stem, Vloeiendheid, Articulatie en Taal. Gal is werkzaam als school based SLP, Home health SLP en in zijn prive-praktijk in Frisco, TX. Hij schrijft ook professionele artikelen over verschillende spraakstoornissen en state of the art behandelingen op Google’s nieuwe Encyclopedie, Helium en AC schrijvers websites. Gal heeft deelgenomen aan de maandelijkse radioprogramma’s van Community Focus met Dr. Griffin, die luisteraars van KEOM 88.5 FM adviseert over stem-, vloeiendheids- en tongstuwingsklinische kwesties.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.