72 – Reproductive and Estrogenic Effects of 8-Prenylnaringenin in Hops

Abstract

Historiska och anekdotiska observationer av den östrogena aktiviteten hos humle ledde till att man identifierade 8-Prenylnaringenin (8PN) som ett av de starkaste fytoöstrogenerna. Som östrogen har 8PN potential att interagera med östrogen-signaleringssystemen i kroppen, inklusive det reproduktiva systemet. När det gäller normal exponering är det endast de situationer där man i stor skala exponeras för ”rå” humle (t.ex. humlearbetare) som sannolikt har betydelse, med störningar i menstruationscyklerna som mest sannolika. Det finns inga bevis för, eller anledning att misstänka, att exponering för 8PN via den vanligaste humleprodukten, nämligen öl, har någon betydelse för fertiliteten hos något av könen. När det gäller potentiellt utnyttjande av 8PN:s östrogena aktivitet verkar menopausala symtom vara en lovande måltavla. Behandling med ett svagt ”naturligt” östrogen verkar vara lätt att acceptera för många kvinnor, och osäkerheten om effektiviteten kan maskeras av starka placeboeffekter, åtminstone när det gäller symtom som värmevallningar. Den relativt svaga östrogena aktiviteten hos 8PN jämfört med farmakologiska östrogenpreparat kan vara fördelaktig eftersom detta också skulle minska risken för hormonberoende cancer. Eftersom behandlingar av klimakteriebesvär vanligtvis tenderar att innefatta kontinuerliga eller långvariga exponeringsregimer för i övrigt friska kvinnor, måste alla behandlingar övervakas noggrant när det gäller både säkerhet och effekt, inte minst eftersom andra (icke-östrogena) bioaktiviteter hos 8PN och tillhörande humlebaserade föreningar måste beaktas.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.