Beteende

Beteende är det beteende som en individ utvecklar i enlighet med den miljö som han eller hon konfronteras med. Det är ett beteende som beror på olika faktorer, bland annat genetiska faktorer och miljöfaktorer. Beteende är också det sätt på vilket individer manifesterar sin personlighet, sina yttre egenskaper. Kort sagt är beteende en form av reaktion hos subjektet.

Det finns instinktiva beteenden, som ingår i personens genetiska arv och börjar ta form från livmodern, de fokuserar på instinkter. Bland dem kan vi nämna motivation, sexuellt beteende och känslomässigt beteende.

Det finns också inlärda beteenden, dvs. beteenden som personen utvecklar för att anpassa sig till den miljö där han lever. Det vill säga, de är relaterade till begreppen överlevnad och social anpassningsförmåga. Dessa är bland annat minne, inlärning och språk.

Beteende kan observeras genom perception, till skillnad från mentala processer. Därför anser vissa psykologiska teorier (t.ex. kognitiv psykologi, som förespråkar metodologisk behaviorism) att analys och observation av beteende bör vara den giltiga metoden för att studera psykologi.

Beteendepsykologi, som utvecklades av John Watson, hävdar att psykologins studieobjekt bör upphöra att vara sinnet och fokusera på att studera och observera beteende.

Synonymer för beteende

beteende, handling, gå vidare

Antonymer för beteende

införandet

Relaterade betydelser

  • Vetenskaplig psykologi
  • Subjektiv
  • Psykologi
  • Extrorekvisit
  • Lärande

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.