Blåbärsjuice kan öka minnet

Blåbärsfördelar

Forskare säger att blåbär innehåller en mängd fytokemikalier som har antioxidativa och antiinflammatoriska effekter. Dessutom har djurstudier visat att de polyfenoler som finns i blåbär, antocyaniner, har visat sig öka signaleringen i hjärncentra som är förknippade med minnet samt förbättra hur hjärnan gör sig av med glukos, vilket allt kan bidra till att bromsa minnesförsämringen.

I studien undersökte forskarna effekterna av att dricka vild blåbärsjuice på minnesförsämring hos nio vuxna i 70-årsåldern som hade åldersrelaterade problem med minnesförsämring, till exempel minnesluckor.

Deltagarna drack ungefär två och en halv kopp varje dag blåbärsjuice gjord av kommersiellt tillgängliga frysta vilda blåbär under 12 veckor. En jämförelsegrupp med sju äldre vuxna drack en liknande mängd placebofri dryck utan juice under samma tidsperiod.

Forskarna genomförde minnestester, såsom ordassociation och inlärning av listor och minnesuppgifter, i början och slutet av studien.

Resultaten visade att de som drack blåbärsjuice uppvisade en signifikant förbättring på inlärnings- och minnestesterna jämfört med placebogruppen.

Forskarna säger att det också fanns tendenser som tyder på minskade symtom på depression och lägre glukosnivåer bland dem som drack vildblåbärsjuice, men det kommer att krävas ytterligare forskning för att bekräfta dessa resultat.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.