Säter museum för psykisk hälsa

I början av 1900-talet skickades en grupp läkare ut i Sverige för att kartlägga vilka delar av landet där psykiska störningar var vanligast. I samband med detta fick de se de mest fruktansvärda exemplen på hur psykiskt sjuka behandlades, varav ett var en 12-årig flicka som hölls i en bur av sin familj.

Säter valdes ut som den idealiska platsen för att bygga ett toppmodernt psykiatriskt sjukhus. Anläggningens filosofi var att behandla psykiska sjukdomar med ren luft, renlighet, mat och vila. Platsen valdes bland annat för sin vackra natur.

Sverige byggde ett antal. mentalsjukhus under det tidiga 1900-talet, många av dem massiva anläggningar. När Säters sjukhus öppnade 1912 hade det plats för 830 patienter – nästan lika mycket som befolkningen i Säter, som då hade 1 000 invånare.

Tyvärr var det psykiatriska sjukhuset inte fritt från egna grymma och tvivelaktiga metoder. Insulinchockterapi för att framkalla koma och kramper användes liksom elchockterapi och lobotomi. Dessutom byggdes sjukhuset med tjocka väggar och en noga bevakad grind för att hindra patienterna från att rymma.

Införandet av nya mediciner på 1950-talet skulle förändra behandlingen av psykiska sjukdomar. År 1967 överfördes ansvaret för mentalvård till landstingen. Under 1970-talet kom det svenska systemet med institutionaliserad mentalvård att granskas alltmer. Fokus flyttades till att minska slutenvården till förmån för en mer öppen vård. Sjukhuset hade stängts på 1980-talet.

I dag har en av byggnaderna på det före detta sjukhuset byggts om till ett museum som ägnas åt mentalvård. Här kan besökarna se spår av den mörkare historien, som apparater som användes för lobotomi av patienter. Utställningen innehåller också berättelser om patienterna och hur några av dem fann frid i sitt liv på sjukhuset. Det mest anmärkningsvärda är att utställningen också visar konst som gjorts av patienterna, vilket ger en inblick i deras inre jag.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.