Vad gör en kärleksrelation trygg?

S.E.C.U.R.E.6 oumbärliga egenskaper som utgör en hälsosam och trygg relation

Trygghet:
Du känner dig alltid trygg och skyddad när du är tillsammans med andra. Ni litar på varandra och ser varandra som pålitliga. Ni känner er trygga när ni avslöjar sårbarheter eller delar med er av inre hjärtliga tankar eller känslor. Ni behandlar varandra, inte som en fiende, utan som den som är viktigast. Om du känner dig orolig eller osäker kan du vända dig till din partner att luta dig mot. Fysiska eller känslomässiga övergrepp förekommer inte. Ni vet var ni står tillsammans. Även när ni är åtskilda känner ni er trygga i er förbindelse tillsammans. Du känner att saker och ting kommer att ordna sig vid konflikter, och du oroar dig aldrig särskilt mycket för att förlora din partner.

Känsla:
Romantiska partners i en trygg relation har stor respekt för varandra. Du vet att din partner vill ha dig och du vill ha din partner. Ni känner er uppskattade och tacksamma för att dela och uppleva era liv tillsammans. Ni tycker om och älskar varandra på insidan lika mycket som på utsidan. Ni värdesätter varandras unika kvaliteter och egenskaper. Ni bryr er genuint om varandras glädjeämnen, rädslor och smärtor. Ni värdesätter varandra trots att ni har brister. Ni ser inte varandra som överlägsna eller underlägsna, utan som lika värdefulla och förtjänar kärlek.
Uppdrag:
Mutuellt engagemang är grundläggande för en trygg relation. Genom att göra ett genuint åtagande med varandra väljer ni att älska och värdesätta det speciella band ni har. Ni ser varandra som en person som har förmågan att stanna kvar under lång tid. Ni väljer att hedervärt värdera varandras behov, önskemål och önskemål. Ni tonar inte ner eller förminskar varandras ord eller löften – ni tar dem på allvar och är ansvariga för dem. Kärlek behöver aldrig ”förtjänas” – utan ges och tas emot fritt genom ömsesidig hängivenhet. Engagemanget upphör aldrig och svajar inte när brister avslöjas – utan fortsätter att växa och mogna. Genom upp- och nedgångar, bra och dåliga tider – engagemanget för varandra består.
Förståelse:
Du och din partner har förstått att ”vad du ser är vad du får” – ni har alltså aldrig förälskat er i en imaginär version av varandra, utan i den person som ni har lärt känna och som ni ser i dag. När ni kanske inte förstår varandra försöker ni förstå varandras synvinklar – vilket skapar intimitet och kontakt. Ni stöder helhjärtat de flesta av varandras förhoppningar och önskemål. Ni vet hur viktigt det är att tillåta varandras självständighet och oberoende, med en sund balans av beroende. I er relation har ni båda kontakt på en djupare känslomässig nivå med empatisk förståelse.

Respekt:
Säkra, kärleksfulla relationer och ömsesidig respekt går hand i hand. Ni delar en djup respekt för varandra, inklusive varandras gemensamma nämnare och olikheter. Ni ser varandra som de bästa vännerna. Ni stöttar och bryr er om varandras strävanden och tillåter deras frihet att göra val utan att kontrollera eller underminera hans/hennes självförtroende. Respekt säger: ”Jag ser dig, hör dig, din verklighet är viktig och du är lika viktig som jag själv”. Villkorslös acceptans avslöjar denna djupa respekt ni har för varandra – Detta betyder inte att ni ska tolerera ohälsosamma beteenden (t.ex. missbruksproblem, kontrollerande beteenden, missbruk) – ett tecken på självrespekt.
Effektiv kommunikation:
Effektiv kommunikation är ett måste för att upprätthålla intimitet och närhet i en relation. Du och din partner kommunicerar öppet och aktivt. Du är mentalt ”incheckad”, inte utestängd eller avvisad. Ni är ärliga när ni delar med er av tankar och känslor. Ni uttrycker behov, önskemål och förväntningar direkt och kongruent. Ni tar alltid hänsyn till varandras välbefinnande. När konflikter uppstår fokuserar ni på en lösning genom att prata/lyssna och kompromissa – och gör det på ett omtänksamt och icke anklagande sätt. Den gemensamma kommunikationen utgår aldrig från en ”en upp- eller en ner-position” – utan omfattar de fem första SÄKERHETSKVALITETERNA ovan.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.