WHO EMRO | Expanded Programme on Immunization | Program | Egypten

Immunisering är ett viktigt verktyg för att förebygga sjukdomar som difteri, stelkramp, kikhosta, mässling och polio i Egypten.Immunisering är ett viktigt verktyg för att förebygga sjukdomar som difteri, stelkramp, kikhosta, mässling och polio i Egypten Det utvidgade vaccinationsprogrammet (EPI) är ett prioriterat program för Egypten på grund av dess kostnadseffektiva förmåga att rädda liv. EPI i Egypten har uppnått flera framgångar när det gäller att kontrollera sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering, bland annat en stark nationell vaccinationstäckning på över 90 %, genom en ökning av vaccinationstäckningen och kontinuerlig övervakning som lett till minskad sjukdom, funktionsnedsättning och dödsfall till följd av sjukdomar som difteri, stelkramp, kikhosta, mässling och polio.

Ministeriet för hälsa och befolkning (MoHP) fortsätter att främja sina EPI-satsningar genom införandet av vaccin mot hemofilusinfluensa (Hib) som en komponent i PENTA-vaccinet, i syfte att minska sjukligheten och dödligheten på grund av bakteriell lunginflammation. Dessutom inför MoHP ett pilotprogram för en födelsedos av hepatit B-vaccin som en del av sin handlingsplan för att bekämpa viral hepatit.

Med hög täckningsgrad för rutinimmunisering har sjukdomar som kan förebyggas genom vaccinering uppvisat en anmärkningsvärd minskning under de senaste årtiondena. Flera faktorer tyder dock på att det fortfarande finns utmaningar, med mässlingsutbrott under 2013 och 2014 och ett ökande behov av finansiering för införande av nya vacciner.

I linje med den globala handlingsplanen för vaccin 2010-2020 fortsätter WHO att stödja Egyptens insatser inom EPI genom att utbilda vaccinatorer och handledare i övervakning och rutinimmunisering.

WHO ger direkt stöd till MoHP vid anskaffning av utrustning för kylkedja, inklusive kyl- och frysskåp och loggmärken. WHO ger också tekniskt stöd vid införandet av IPV och ekonomiskt stöd för att upprätthålla övervakningen av akut slapp förlamning.

På väg mot polioutrotning

Egypten har varit poliofritt sedan 2006 och vaccinations- och övervakningsaktiviteter är avgörande för att bibehålla den poliofria statusen. Import av vilda poliovirus upptäcktes genom miljöprovtagning i december 2012 och februari 2014, och utbrott inom Syrien utgör en risk för ytterligare import.

Sedan Egypten förklarades poliofritt har två nationella vaccinationsdagar (NID) genomförts varje år av MoHP med stöd från WHO, UNICEF och USAID. Tekniskt stöd ges av WHO genom utbildning i kampanjens genomförande, övervakning och kommunikation.

WHO tillhandahåller också oberoende övervakning av NID-kampanjen. Rapporten från april 2014 visade på en hög total täckning (97 %), men fann också vissa hotspots där täckningen var under 90 %. Resultaten från rapporten om kampanjövervakning har sedan dess använts för att rikta in sig på dessa områden i NID i oktober 2014.

Relaterade länkar

Immunisering

Initiativet för utrotning av polio

Polio i Egypten

Overvakningsrapport efter kampanjen i april 2014

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.