Wat is Rosj HaSjana?

De verjaardag van de schepping van Adam en Eva; een dag van oordeel en kroning; de dag waarop op de shofar wordt geblazen…

Het feest van Rosj HaSjana, dat “Hoofd van het Jaar” betekent, wordt op twee dagen gevierd, te beginnen op de 1e van Tisjrei, het eerste jaar van het Joodse jaar. Het is de verjaardag van de schepping van Adam en Eva, die respectievelijk de eerste man en de eerste vrouw waren die bestonden. Hun eerste daden brachten de rol van de mensheid in de wereld van Dis tot stand.

Dus benadrukt Rosj Hasjana de speciale relatie van Dis tot de mensheid: het feit dat wij afhankelijk zijn van Dis omdat Hij Degene is die ons geschapen heeft en ons onderhoudt. Ook het feit dat Dis van ons afhankelijk is, omdat wij degenen zijn die Zijn aanwezigheid bekend en voelbaar maken in Zijn wereld. Elk jaar, op Rosj Hasjana, “trekken alle bewoners van de wereld als een kudde schapen aan Dis voorbij” en wordt in het hemelse hof beslist “wie zal leven en wie zal sterven… wie zal verarmen en wie zal worden verrijkt; wie zal vallen en wie zal opstaan”. Maar dit is ook de dag waarop we Dis uitroepen tot Koning van het Universum. De kabbalisten leren dat het voortbestaan van het universum afhangt van de vernieuwing van het goddelijke verlangen van de wereld, wanneer wij elk jaar op Rosj Hasjana het koningschap van Dis aanvaarden.

De belangrijkste vervulling van Rosj Hasjana is het klinken van de sjofar, de ramshoorn, die ook het blazen op de bazuin voorstelt wanneer een volk zijn koning kroont. De roep van de shofar is ook een oproep tot berouw, want Rosj HaSjana is ook de verjaardag van de eerste zonde van de mens en zijn berouw over die zonde. Het is dus de eerste van de tien dagen van berouw die hun hoogtepunt bereiken op Jom Kippoer, de verzoendag. Een ander belangrijk aspect van de sjofar is dat hij ook dient als herinnering aan de Binding van Izaäk, die plaatsvond op Rosj Hasjana, toen in plaats van Izaäk een ram als offer aan God werd geofferd. Zo roepen wij Abrahams bereidheid op om zijn zoon te offeren en bidden wij dat de verdienste van die daad ons zal bijstaan als wij bidden om een jaar van leven, gezondheid en voorspoed. In totaal horen wij tijdens de Rosj Hasjana-diensten honderd klanken van de sjofar.
Andere Rosj Hasjana-gebruiken omvatten het eten van een stuk appel met honing, om ons verlangen naar een zoet jaar te symboliseren, en ander speciaal voedsel dat de zegeningen van het nieuwe jaar symboliseert. Ook zegenen zij elkaar met de woorden “Leshanah tovah tikatev vetechatem”, “Moge u worden ingeschreven en verzegeld voor een goed jaar”. Tenslotte is er Tashlich, een speciaal gebed dat wordt uitgesproken in de nabijheid van een watermassa (een oceaan, een rivier, een vijver, enz.), waarbij het vers wordt opgeroepen dat zegt: “En U zult hun zonden in de diepten van de zee werpen”. En zoals bij elk groot Joods feest reciteren we na het aansteken van de kaarsen en het bidden kiddoesj en spreken we een zegen uit alvorens de challah te eten.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.