WHO EMRO | Expanded Programme on Immunization | Programmes | Egypt

Immunisatie is een belangrijk middel bij de preventie van ziekten als difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen en polio in Egypte.Immunisatie is een belangrijk middel bij de preventie van ziekten als difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen en polio in Egypte.Het uitgebreide immunisatieprogramma (EPI) is een prioritair programma voor Egypte omdat het op kosteneffectieve wijze levens kan redden. Het EPI in Egypte heeft verschillende successen geboekt bij de bestrijding van ziekten die door vaccins kunnen worden voorkomen, waaronder een sterke nationale vaccinatiegraad van meer dan 90%, door een toename van de vaccinatiegraad en door voortdurend toezicht, wat heeft geleid tot een vermindering van ziekte, invaliditeit en overlijden als gevolg van ziekten zoals difterie, tetanus, kinkhoest, mazelen en polio.

Het ministerie van Volksgezondheid en Bevolking (MoHP) zet zijn EPI-inspanningen voort door de invoering van het haemophilus-influenzavaccin (Hib) als bestanddeel van het PENTA-vaccin, met als doel het ziekte- en sterftecijfer als gevolg van bacteriële longontsteking terug te dringen. Daarnaast introduceert het ministerie van Volksgezondheid een proefprogramma voor geboortedosis van hepatitis B-vaccin als onderdeel van zijn actieplan om virale hepatitis aan te pakken.

Met een hoge dekkingsgraad voor routine-immunisatie, hebben door vaccinatie te voorkomen ziekten de afgelopen decennia een opmerkelijke daling te zien gegeven. Verschillende factoren wijzen er echter op dat er nog steeds uitdagingen zijn, met uitbraken van mazelen in 2013 en 2014, en een toenemende behoefte aan financiering voor de introductie van nieuwe vaccins.

In lijn met het Global Vaccine Action Plan 2010-2020 blijft de WHO de inspanningen van Egypte op het gebied van EPI ondersteunen door de opleiding van vaccinatoren en toezichthouders op het gebied van surveillance en routine-immunisatie.

De WHO verleent directe steun aan de MoHP bij de aanschaf van apparatuur voor de koudeketen, waaronder koelvrieskasten en loglabels. De WHO verleent ook technische steun bij de invoering van IPV en financiële bijstand bij het toezicht op acute slappe verlamming.

Op weg naar de uitroeiing van polio

Egypte is sinds 2006 poliovrij en immunisatie- en surveillanceactiviteiten zijn van cruciaal belang om de poliovrije status te behouden. In december 2012 en februari 2014 werd via milieubemonstering de invoer van wilde poliovirussen vastgesteld, en uitbraken in Syrië vormen een risico voor verdere invoer.

Sinds Egypte poliovrij werd verklaard, worden elk jaar twee nationale immunisatiedagen (NID’s) gehouden door de MoHP met steun van de WHO, UNICEF en USAID. Technische steun wordt verleend door de WHO door middel van opleiding in het opzetten van campagnes, surveillance en communicatie.

De WHO zorgt ook voor onafhankelijk toezicht op de NID-campagne. Uit het verslag van april 2014 bleek een hoge algemene dekking (97%), maar er werden ook bepaalde hotspots aangetroffen waar de dekking onder de 90% lag. De bevindingen van het campagnemonitoringsverslag zijn sindsdien gebruikt om deze gebieden in de NID van oktober 2014 aan te pakken.

Gerelateerde links

Immunisatie

Polio Eradication Initiative

Polio in Egypte

April 2014 post-campagne monitoring verslag

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.